English | 繁體中文版
 
 
五金零件包裝機
   
 
全自動液體定量包裝機
   
 
全自動螺絲包裝機
   
 
粉體計量機
   
 
發票包裝機
   
 
衛生冰塊包裝機
   
 
B2B Global-Trade, Global Machine, Global Bicycle.Shopping HiGo.
Copyright © 長榕精機有限公司 版權所有 | 彰化縣員林鎮大饒里員集路二段386巷15弄94號
電話:04-8368643 , 傳真:04-8391398 , 信箱:pan.hsing@msa.hinet.net